Hedgatan 40 – Örebro

Etablera dig i en ny byggd industri- lagerlokal på Boglundsängen!

Byggstart 2023, ca 900 kvm + entresol. Möjlighet att påverka utförandet.

Kontakta oss!

Länk till objektvision: https://objektvision.se/Beskriv/188012305