Hedgatan 40 – Örebro

Etablera dig i en ny byggd industri- lagerlokal på Boglundsängen!

Mark för etablering, Hedgatan 40, Boglundsängen

900–1 080 kvm industri & verkstad/lager/sällanköpshandel 

Länk till objektvision: https://objektvision.se/beskriv/188012305